Hrm.Payroll.PayslipFilter

Iš Lobasoft ERP apskaitos sistema.
Jump to navigation Jump to search
Laukas Tipas Privalomas Aprašymas Numatyta reikšmė
ReportFilter ReportFilter x Filtras
PayPeriod PayPeriod Skaičiavimo laikotarpis
Employee Employee Darbuotojas
EmploymentPostingGroup EmploymentPostingGroup Sutarčių reg. grupė