Hrm.MasterData.Employee

Iš Lobasoft ERP apskaitos sistema.
Jump to navigation Jump to search
Laukas Tipas Privalomas Aprašymas Numatyta reikšmė
Code string x Asmens kodas
DateOfBirth DateTime Gimimo data
Entity Entity x Struktūros elementas Generuojamas
FirstName string x Vardas
Gender Gender x Lytis Gender.Male
IBAN string Sąskaitos numeris
Bank Bank Bankas
LastName string x Pavardė
SSSerial string Soc. draudimo serija
SSSNo string Soc. draudimo numeris
Email string El. pašto adresas
Phone string Tel. Nr.
Note string Pastaba

Taisyklės

Taisyklė Aprašymas
CodeUniqueRule Darbuotojas, kurio asmens kodas xxx, jau įvestas
FirstAndLastNameUniqueRule Darbuotojas, kurio vardas xxx, pavardė yyy, jau įvestas