Hrm.Payroll.PayPeriod

Iš Lobasoft ERP apskaitos sistema.
Jump to navigation Jump to search
Laukas Tipas Privalomas Aprašymas Numatyta reikšmė
Key string x Kodas Mėnesio, einančio po naujausio įvesto laikotarpio "Nuo" datos, išraiška yyyyMM formatu
From DateTime x Nuo Mėnesio, einančio po naujausio įvesto laikotarpio "Nuo" datos, pirma diena. Jeigu nėra įvesta nei vieno laikotarpio - einamojo mėnesio pirma diena.
To DateTime x Iki Mėnesio, einančio po naujausio įvesto laikotarpio "Iki" datos, paskutinė diena. Jeigu nėra įvesta nei vieno laikotarpio - einamojo mėnesio paskutinė diena.
State PayPeriodState x Būsena

Taisyklės

Taisyklė Aprašymas
KeyUniqueRule Kodas negali kartotis
PayPeriodsDoNotOverlapRule Skirtingi laikotarpiai negali persikloti
EndDateNotBeforeStartDateRule Pabaigos data negali būti ankstesnė nei pradžios data