Hrm.Events.Employment

Iš Lobasoft ERP apskaitos sistema.
Jump to navigation Jump to search
Laukas Tipas Privalomas Aprašymas Numatyta reikšmė
Entity Entity x Struktūros elementas Generuojamas (1..0)
Document Document x Struktūros elementas Generuojamas (1..*)
Employee Employee Darbuotojas Generuojamas (1..*)
StartDate DateTime x Darbo pradžia Šios dienos data
EmploymentType EmploymentType x Darbo sutarties rūšis 1 - neterminuota
TimeCardNo string Tabelio numeris
EmploymentPostingGroup EmploymentPostingGroup x Registravimo grupė
AverageTimeUnit TimeUnit x Vidurkio pagrindas TimeUnit.Hours
PayFromBankAccount BankAccount Mokėti iš sąskaitos
EmployeeEvent EmployeeEvent x Priėmimas
ValidFrom DateTime x Galioja nuo Galiojančio priėmimo data
ValidTo DateTime Galioja iki
EmployeeEvent EmployeeEvent x Priėmimas

Taisyklės

Taisyklė Aprašymas