Rezultatų įvedimas

Iš Lobasoft ERP apskaitos sistema.
Jump to navigation Jump to search

Darbo užmokestis -> Periodinės operacijos -> Rezultatų įvedimas

Rezultatų įvestis gali būti naudojama pradinių likučių įvedimui ar skaičiavimų korekcijoms.

Naudojant šią parinktį įvesti duomenys išlieka ir atlikus perskaičiavimus įrašai neištrinami, priešingai nei kaip atlikus duomenų importą per rezultatus.