Hrm.Time.TimeType

Iš Lobasoft ERP apskaitos sistema.
Jump to navigation Jump to search
Laukas Reikšmė Aprašymas Numatytasis žymėjimas
WorkTime 101 Darbo laikas FD
NightWork 102 Dirbta naktį DN
Overtime 103 Dirbta viršvalandžių VD
WorkOnDaysOff 104 Dirbta poilsio dienomis DP
WorkOnPublicHolidays 105 Dirbta švenčių dienomis DP
AnnualLeave 200 Kasmetinės atostogos A
MaternityLeave 201 Nėštumo ir gimdymo atostogos G
PaternityLeave 202 Tėvystės atostogos TA
ParentalLeave 203 Atostogos vaikui prižiūrėti PV
AdditionalLeave 204 Papildomos atostogos A
ProlongedLeave 205 Pailgintos atostogos A
SickLeave 300 Liga L
PatientCare 301 Ligonio slaugymas NS
Accident 302 Nelaimingas atsitikimas buityje L
UnpaidLeave 401 Nemokamos atostogos NA
EmployeeTrainingLeave 402 Atostogos kvalifikacijai tobulinti KV
SabbaticalLeave 403 Kūrybinės atostogos KA
EducationalLeave 404 Mokymosi atostogos MA
NonArrivalWithPermission 405 Neatvykimas administracijos leidimu ND
ChildCareLeaveForOtherRelatives 406 Atostogos vaikui prižiūrėti (kitiems giminaičiams) PV
MedicalCertificate 407 Išduota medicininė pažymą (forma Nr. 094/a) L
SuspensionFromWork 408 Nušalinimas nuo darbo (pareigų) NN
AbsenceFromWork 409 Pravaikšta PB
MilitaryService 410 Karo tarnyba KT
OtherReasons 499 Kiti atvejai NP
RestDay 500 Poilsio diena P
Holiday 501 Švenčių diena S
BusinessTrip 520 Komandiruotė K
ParentalDayOff 530 Mamadienis/tėvadienis M
DowntimeDueToFault 540 Prastova dėl darbuotojo kaltės PK
DowntimeNoFault 541 Prastova ne dėl darbuotojo kaltės PN
OnDutyAtHome 550 Budėjimas namuose BN
OnDutyAtWork 551 Budėjimas darbe