Hrm.GeneralLedger.PostingSetup

Iš Lobasoft ERP apskaitos sistema.
Jump to navigation Jump to search
Laukas Tipas Privalomas Aprašymas Numatyta reikšmė
ElementPostingGroup ElementPostingGroup Elementų registravimo grupė
EmploymentPostingGroup EmploymentPostingGroup Sutarčių registravimo grupė
Account Account x Sąskaita
DimensionSource DimensionSource Dimensijos šaltinis
Dimension Dimension Dimensija
DimensionSource1 DimensionSource Dimensijos 1 šaltinis
Dimension1 Dimension Dimensija 1
DimensionSource2 DimensionSource Dimensijos 2 šaltinis
Dimension2 Dimension Dimensija 2
DimensionSource3 DimensionSource Dimensijos 3 šaltinis
Dimension3 Dimension Dimensija 3
DimensionSource4 DimensionSource Dimensijos 4 šaltinis
Dimension4 Dimension Dimensija 4
PartySource PartySource Gavėjo šaltinis
Party string Gavėjas
Ref string Įmokos kodas
DaysDue int Mokėjimo terminas (d.)

Taisyklės

Taisyklė Aprašymas
PostingSetupUniqueRule Tokia registravimo taisyklė jau egzistuoja (elementas: xxx, tipas: yyy, darbuotojas: Aaa Bbb, sutartis xxx 999) (tikrinama elemento/tipo/darbuotojo/darbo sutarties kombinacija, klaida jeigu yra kitas nustatymas su tokiomis pat reikšmėmis).