Hrm.EDS.TaxSetup

Iš Lobasoft ERP apskaitos sistema.
Jump to navigation Jump to search
Laukas Tipas Privalomas Aprašymas Numatyta reikšmė
GrossAmountElement Element x Išmokos suma
TaxAmountElement Element x Mokesčio suma
TaxRate decimal x Mokesčio tarifas
TaxClass TaxClass x Klasė A klasė
EarningsType string x Išmokos rūšis 01
InKind string Išmoka natūra
PaidByEmployer string Darbdavio išmoka D
Note string Pastaba