Hrm.EDS.TaxReturnGPM312

Iš Lobasoft ERP apskaitos sistema.
Jump to navigation Jump to search
Laukas Tipas Privalomas Aprašymas Numatyta reikšmė
TaxReturn TaxReturn x Deklaracija
Document Document Dokumentas
Year int x Metai
FromRunID Run Nuo skaičiavimo
ToRunID Run Iki skaičiavimo