DU perkėlimas į DK

Iš Lobasoft ERP apskaitos sistema.
Jump to navigation Jump to search

Darbo užmokesčio modulyje realizuota galimybė paskaičiuotą darbo užmokestį perkelti į Didžiąją knygą. Paskaičiuotas darbo užmokestis jungiamas dar neatlikus išmokėjimo. Jeigu po jungimo, dar atliekami skaičiavimai už tą patį periodą, tai jungiant duomenis antrą kartą, bus prijungiami tik skirtumai. Yra galimybė jungti duomenis nurodžius konkretų darbuotoją, visus darbuotojus arba pvz. tik atleistuosius.

Nustatymai

Registruojant darbo užmokesčio priskaitymus į DK, darbo užmokesčio skolas registruojame detaliai pagal darbuotojus. Darbuotojo kortelėje būtina nurodyti asmens kodą, o jei darbuotojas užsienietis ir neturi LT asmens kodo, turi būti naudojamas Registravimo kodas, kuris turi sutapti su apskaitos programos Lobasoft ERP Pirkėjai/Tiekėjai kortelėje nurodyti Paieškos kodu.

DK 1.jpg

Aprašymai

1. Tam, kad duomenys persikeltų teisingai, pirmiausia reikalinga apsirašyti balansines sąskaitas: Darbo užmokestis -> Registravimas -> Sąskaitos -> +Pridėti naują

Standartiškai naudojamų sąskaitų pvz.

DKSaskaitos.jpg

2. Aprašomos Dimensijos. Čia galima nurodyti, padalinius, objektus ir pan.: Darbo užmokestis -> Registravimas -> Dimensijos -> +Pridėti naują

Pvz.

Dimensijos.jpg

3. Registravimo nustatymai, čia nurodomi jungimo ryšiai: Darbo užmokestis -> Registravimas -> Registravimo nustatymai -> +Pridėti naują

pvz.

 • Elementų registravimo grupė - pvz. Mokėtinas darbo užmokestis, Išskaičiuotas GPM, Mokėtinos soc. draudimo įmokos ir kt.;
 • Darbo funkcijų reg. grupė - tai gali būti padaliniai pvz. Administracija;
 • Sąskaita - balansinė sąskaita;
 • Gavėjo šaltinis - gali būti nurodoma pvz. darbotojo kodas, tabelio numeris arba gavėjas nenurodomas;
 • Dimensijos - galima nurodyti sukurtas dimensijas (objektai, padaliniai, skyriai ir pan.).


Regist nustat.jpg

Jungimas

DU jungimas į DK, jungimas atliekamas paskaičiavus, bet neišmokėjus DU. Darbo užmokestis -> Pagrindinės operacijos -> Registravimas -> +Pridėti naują

 • Data - nurodoma jungimo data;
 • Skaičiavimo laikotarpis - laikotarpis kurio duomenys jungiami;
 • Darbuotojo būklė - galima pasirinki, jungti priimtų arba tik atleistų darbuotojų paskaičiavimus;
 • Perkelti į DK - uždedama varnelė;
 • Darbuotojas - galimybė nurodyti konkretų darbuotoją, kurio paskaičiavimai būtų jungiami;
 • Darbo funkcijų reg. grupė - galimybė nurodyti grupę (padaliniai, objektai ir pan.).

Registravimas.jpg

Skiltyje Eilutės galima matyti detalius jungimo duomenis: darbuotojo vardas, pavardė, buhalterinė sąskaita, suma.