Hrm.Time.WorkTime

Iš Lobasoft ERP apskaitos sistema.
Jump to navigation Jump to search
Laukas Tipas Privalomas Aprašymas Numatyta reikšmė
PayPeriod PayPeriod x Laikotarpis
Employment Employment x Darbo funkcija
TimeType TimeType x Laiko tipas
PlannedActual PlannedActual x Planuojamas/faktinis
TimeUnit TimeUnit x Laiko vienetai
Value Decimal x Reikšmė
From DateTime x Nuo
To DateTime x Iki

Taisyklės

Taisyklė Aprašymas
FromAndToWithinPeriodRule Nuo ir iki datos turi patekti į laikotarpį nuo yyyy-MM-dd iki yyyy-MM-dd.