Hrm.Time.WorkTime

Iš Lobasoft ERP apskaitos sistema.
15:55, 2 spalio 2017 versija, sukurta Arbu (Aptarimas | indėlis)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search
Laukas Tipas Privalomas Aprašymas Numatyta reikšmė
PayPeriod PayPeriod x Laikotarpis
Employment Employment x Darbo funkcija
TimeType TimeType x Laiko tipas
PlannedActual PlannedActual x Planuojamas/faktinis
TimeUnit TimeUnit x Laiko vienetai
Value Decimal x Reikšmė
From DateTime x Nuo
To DateTime x Iki

Taisyklės

Taisyklė Aprašymas
FromAndToWithinPeriodRule Nuo ir iki datos turi patekti į laikotarpį nuo yyyy-MM-dd iki yyyy-MM-dd.